Informatie Korenontmoeting Leiden 22 maart 2020

In 2018 heeft de Contactgroep Leidse Koren (CLK) een zeer geslaagde Korenontmoeting georganiseerd, waaraan 14 koren (ca. 350 zangers) van zeer divers pluimage deelnamen.  De positieve reacties, ook van de zijde van het gemeentebestuur, hebben de aanzet gegeven voor het organiseren van een nieuwe Korenontmoeting in 2020. De tweede editie van de Korenontmoeting zal plaatsvinden op zondag 22 maart 2020.

Voor een impressie van de vorige editie verwijzen wij je graag naar de samenvattende video van de medley die is gemaakt door het Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV).

Een nieuwe editie met een Leids thema: Mayflower
Het thema van de korenontmoeting is Mayflower’. Het is in 2020 400 jaar geleden dat de Mayflower400 naar Amerika voer, met aan boord de Pilgrims. Zij worden gezien als de grondleggers van de Verenigde Staten en hebben vandaag de dag circa 25 miljoen Amerikaanse afstammelingen (onder wie negen presidenten, inclusief Barack Obama). Voordat zij naar Amerika voeren, brachten zij twaalf jaar in Leiden door. Leiden was in die tijd ook een veilige haven voor iedereen die op zoek was naar vrijheid van religie, persvrijheid en wetenschap (bron: Leiden Stad van Ontdekkingen). Onder de titel ‘Mayflower’ kunnen de deelnemers aan de korenontmoeting de vrijheid en het voorjaar vieren, een boeiend deel van de Leidse 17e eeuw, maar ook de stad Leiden zelf met al haar unieke kenmerken. Het thema zal met deze elementen eveneens terugkomen in de medley die componist/arrangeur Jetse Bremer speciaal voor dit evenement arrangeert.

Leidse koorzangers brengen een ode aan het Pilgrimjaar
Tijdens de Korenontmoeting zingen de koren een hele dag voor en met elkaar in het Scheltemacomplex. In workshops met Jetse Bremer zetten ze de puntjes op de i ten aanzien van de gezamenlijke medley. Aan het einde van de dag (rond 16.00/16.30 uur) voeren de zangers samen de medley uit voor publiek. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit gaan plaatsvinden in de Pieterskerk.

We kunnen nog versterking gebruiken!
Op dit moment hebben de volgende koren zich aangemeld (een ruime 150 zangers en zangeressen):
Mannenkoor Vox Humana, Het ZanghuisKoor, Close to Harmony, Kamerkoor Con Passione, Klein Leids Liederenkoor, Vocaal Ensemble Irrevocable, Er Welt een Traan, Fresca Ensemble, Zeemanskoor Rumor di Mare, Eurokoor, Koor Leedvermaak.

Nu we de Pieterskerk mogen vullen met ons geluid, zoeken we versterking van een aantal koren. Als het je wat lijkt, meld je dan voor 10 december aan. Jetse Bremer kan je aanmelding dan tijdig als input gebruiken om ook voor jouw koor een eigen onderdeel in de medley te componeren/arrangeren. In de bijgevoegde uitnodigingsbrief vind je alle praktische info over het programma en de aanmelding. Hopelijk tot ziens op 22 maart 2020!

Nicoline Jansen, Trekker van het organisatiecomité

Meer weten? nicolinejansen@ziggo.nl
06-22216667