Onze huidige voorzitter, Egon Snelders gaat eind 2021 naar het noorden des lands verhuizen. We zoeken daarom een opvolger voor hem.

 

Een nieuwe voorzitter, die:

  • vertrouwd is met en affiniteit heeft met koorzang en met de culturele wereld in de Leidse regio.
  • op een plezierige coöperatieve wijze leiding kan geven aan het goed ingewerkte en soepel functionerende bestuur.
  • samen met de andere leden van het bestuur het beleid van onze vereniging bepaalt.
  • de handen uit de mouwen steekt bij de organisatie van bepaalde projecten; dus een‘medewerkend’ voorzitter wil zijn.
  • in staat is het opgebouwd netwerk met de koren, de koororganisaties en culturele instanties te onderhouden en uit te breiden.
  • communicatief vaardig en enthousiasmerend is.

Het tijdsbeslag dat met dit voorzitterschap is gemoeid, bedraagt gemiddeld enkele uren per week (deels overdag), maar het vraagt soms meer tijd. De bestuursleden worden voor een periode van maximaal drie jaar gekozen.

De Contactgroep Leidse Koren is een platform voor de koren uit Leiden en omgeving; coördineert de planning van de concerten van de koren; behartigt de belangen van de koorzang in Leiden en omgeving; neemt initiatieven voor korenontmoetingen en koorprojecten en wisselt informatie uit over koorzang.

Zie voor nadere informatie onze website www.leidsekoren.nl

Met daarin o.a. informatie over de samenstelling van het bestuur; een typering van de ca. 52 koren die lid zijn van de CLK; de concertagenda van de koren; het korenprogramma tijdens de Open monumentendagen en workshops; en over zangdocenten en dirigenten.

Belangstelling?

Meld dat dan s.v.p. aan onze secretaris Henk Wildschut, via secretaris@leidsekoren.nl