Cappella Pro Cantibus

Cappella pro Cantibus is een vocaal kerkmuziekensemble uit Oegstgeest. Het koor telt ongeveer dertig leden in de leeftijd van 30 tot 60 jaar.

Het koor zet zich in voor het ten gehore brengen van kerkmuziek vanaf de Renaissance-periode tot nu en organiseert regelmatig concerten. Desgevraagd wordt ook medewerking verleend aan kerkdiensten in de regio.
Capella pro Cantibus heeft een oecumenische grondslag.

De afgelopen jaren werden onder andere het Magnificat, het Weihnachtsoratorium en de Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd. Ook Die Schöpfung van Haydn, de mis voor koor en blazers van Strawinsky en het Requiem van Mozart stonden op het programma. In 2008 werd in samenwerking met Harmonie Crescendo uit Sassenheim, Het Goylants Kamerkoor uit het Gooi en het Collegium Vocale uit Zaandam het requiem van Frigyes Hidas uitgevoerd.
Het koor heeft diverse CD's uitgebracht. In 2001 werd het door Dirk Zwart gecomponeerde Licht voor de wereld op CD opgenomen. Het koor heeft ook de première van het stuk voor haar rekening genomen.

Repetities
Cappella pro Cantibus repeteert elke zondagavond van 20.00-22.00 uur in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg te Oegstgeest. Er wordt vanuit gegaan dat de leden in principe altijd op de repetities aanwezig zijn en dit geldt ook voor studiedagen en bij de uitvoeringen. De bezetting van de stemgroepen is dusdanig dat leden altijd gemist worden bij afwezigheid. De pauze van de repetitie valt tussen 21.00 en 21.15 uur. Er wordt dan koffie of thee geschonken.

Studiedagen/koorweekenden
Ter voorbereiding van het jaarlijks concert, of wanneer er om een andere reden nodig is om intensiever te repeteren wordt er een studiedag of een koorweekend georganiseerd.

Organisatie
Het koor is een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid, dat wil zeggen dat de statuten zijn vastgelegd bij een notaris en dat het koor ingeschreven staat in het verenigingsregister. Het heeft een bestuur en ieder bestuurslid heeft gedurende 2 jaar zitting in het bestuur. Ook zijn er kleinere commissies die bijvoorbeeld de P.R. verzorgen rond een concert en tevens is er een repertoirecommissie. Tenminste twee maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Hier worden de jaarverslagen, begrotingen, plannen en ideeën besproken. Naast de eerder genoemde statuten is er ook een huishoudelijk reglement.

Lidmaatschap
Nieuwe (aspirant)-leden komen altijd eerst enkele repetities op proef. Gedurende die tijd kunnen ze bekijken of het ze bevalt bij het koor. Er zijn dan nog geen verplichtingen: er hoeft nog geen contributie te betaald te worden en aspirant leden mogen ook nog niet stemmen op een ledenvergadering. Mocht er in die periode een uitvoering zijn, zing het aspirant lid in principe nog niet mee, tenzij de dirigent dit verantwoord acht. Na afloop van een van de eerste repetities neemt de dirigent een stemtest. Op deze wijze wordt gecheckt of een aspirant lid inderdaad bij de goede stemgroep zit ( sopraan,alt,bas of tenor) en of de stem voldoende past binnen de koorklank. Het enigszins kunnen noten lezen is in principe een voorwaarde om toegelaten te kunnen worden. Na de proeftijd en de stemtest wordt er beslist over het definitief lidmaatschap.

Voor meer informatie, bezoek de eigen website van Cappella Pro Cantibus.

<< Terug Capella Vocale
Verder >> Close to Harmony