Leiderdorps Kamerkoor

Het Leiderdorps Kamerkoor is opgericht in 1977 door Wim van Meeuwen. Na Wim van Meeuwen (1977-1997), Peter Dijkstra (1997-2004), Gijs Leenaars (2004-2007), en Béni Csillag (2008 – 2013) is Arnaud van Gelder sinds september 2013 de vaste dirigent van het Leiderdorps Kamerkoor.

Het koor brengt gevarieerde programma’s met kamerkoorrepertoire en streeft naar hoogwaardige uitvoeringen van grote werken die soms met orkest of waar dat niet mogelijk is, op creatieve wijze met alternatieve begeleiding uitgevoerd worden. 

Repetities

Het Leiderdorps Kamerkoor repeteert wekelijks op maandagavond van 20.00 - 22.30 uur in KBS De Schakel, Van Alphenplein 6, 2353 BX Leiderdorp. De ingang van de school is te bereiken aan de zuidoostelijke zijde via het hek van het schoolplein aan de Coornhertdreef.
Het repetitietempo ligt hoog. Van de leden wordt verwacht dat zij de noten kennen tijdens de repetities, zodat in een vroeg stadium aan afwerking kan worden begonnen. Behalve een ruime ervaring in koorzang hebben de meeste leden individueel zangles. Waar nodig of wenselijk doet dirigent Arnaud van Gelder een beroep op de individuele kwaliteiten van de koorleden. Heb je interesse in zingen in het Leiderdorps Kamerkoor en wil je een keer en repetitie bijwonen?

Dat kan altijd. Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op via e-mail: info@leiderdorpskamerkoor.nl.

Dirigent

Arnaud van Gelder begon op jonge leeftijd met zingen in het Roder Jongenskoor, waar hij deel uitmaakte van de solistenklas en waar de basis is gelegd voor zijn muzikale vorming.

Hij studeerde vervolgens informatica, koordirectie en solozang aan de Rijksuniversiteit Groningen, het Conservatorium van Amsterdam en het HKU Utrechts Conservatorium. Vervolgens specialiseerde hij zich als dirigent door masterclasses bij de gerenommeerde dirigenten Frieder Bernius, Hans Leenders, Daniel Reuss en Peter Dijkstra. Hij studeerde solozang bij Jon Thorsteinsson en zingt als tenor op projectbasis bij diverse ensembles.

Hij werkt als vaste dirigent bij projectkoor Concerto Cherise en het Leiderdorps Kamerkoor en daarnaast werkte hij onder meer op projectbasis met Vocaal Ensemble Coqu en Vocaal Ensemble The Gents. Ook bereidde hij Vocaal Ensemble Musa voor op een samenwerkingsconcert met het Koninklijk Concertgebouworkest in het Concertgebouw en was hij met hen live te horen op Radio 4.

Hij dirigeerde grote koor- en orkestwerken als de Matthäus en Johannes Passion van J.S. Bach, het Requiem van W.A. Mozart en Ein Deutsches Requiem van J. Brahms, maar ook grote a capella werken als de mis voor dubbelkoor van Frank Martin en Rachmaninovs vespers. Bovendien bracht hij met zijn koren diverse werken van onder meer Joost Kleppe en met The Gents een speciaal voor hen geschreven werk van Daan Manneke in premiere.

Informatie: www.leiderdorpskamerkoor.nl

Secretariaat: Adri Mulder, E. van Beinumlaan 19 2343 MN Oegstgeest.
info@leiderdorpskamerkoor.nl

<< Terug Leiden English Choir
Verder >> Leids Cantate Consort