Leiderdorps Kamerkoor

Het Leiderdorps Kamerkoor is opgericht in 1977 door Wim van Meeuwen. Na Wim van Meeuwen (1977-1997), Peter Dijkstra (1997-2004), Gijs Leenaars (2004-2007), en Béni Csillag (2008 – 2013) is Arnaud van Gelder sinds september 2013 de vaste dirigent van het Leiderdorps Kamerkoor.
Het koor brengt gevarieerde programma’s met kamerkoorrepertoire en streeft naar hoogwaardige uitvoeringen van grote werken die soms met orkest of waar dat niet mogelijk is, op creatieve wijze met alternatieve begeleiding uitgevoerd worden. 

Repetities

Het Leiderdorps Kamerkoor repeteert wekelijks op maandagavond van 20.00 - 22.30 uur in De Menswording, Heelblaadjespad 1,
2353 PA Leiderdorp. Het repetitietempo ligt hoog. Van de leden wordt verwacht dat zij de noten kennen tijdens de repetities, zodat in een vroeg stadium aan afwerking kan worden begonnen. Behalve een ruime ervaring in koorzang hebben de meeste leden individueel zangles. Waar nodig of wenselijk doet dirigent Arnaud van Gelder een beroep op de individuele kwaliteiten van de koorleden. Heb je interesse in zingen in het Leiderdorps Kamerkoor en wil je een keer en repetitie bijwonen?
Dat kan altijd. Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op via e-mail: info@leiderdorpskamerkoor.nl.

Dirigent

Arnaud van Gelder begon op jonge leeftijd met zingen in het Roder Jongenskoor, waar hij deel uitmaakte van de solistenklas en waar de basis is gelegd voor zijn muzikale vorming. Tijdens zijn universitaire studie is hij tevens begonnen aan de studie koordirectie aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, welke hij heeft vervolgd aan het Conservatorium van Amsterdam en waar hij onlangs met goed gevolg is afgestudeerd. Daarnaast heeft hij tijdens zijn studie deelgenomen aan de Kurt Thomas cursus en kreeg hij masterclasses van de gerenommeerde Duitse dirigent Frieder Bernius.

Arnaud dirigeert het projectkoor Concerto Cherise, het IJsselsteins Kamerkoor en onlangs is hij aangesteld als dirigent van het Leiderdorps Kamerkoor. In zijn repertoirekeuze beperkt hij zich niet tot een stijlperiode in het bijzonder, maar hij richt zich met name op vocale muziek vanaf de renaissance tot nu. Zo dirigeerde Arnaud vooralsnog onder meer het Requiem van Orlando di Lasso, de Johannes Passion van J.S. Bach, het Deutsches Requiem van J. Brahms en de mis voor dubbelkoor van Frank Martin.

Tevens studeert Arnaud nog zang bij Jon Thorsteinsson aan het Utrechts Conservatorium en is hij bovendien nog steeds actief als ensemblezanger bij diverse koren en ensembles.

Informatie: www.leiderdorpskamerkoor.nl

Secretariaat: Adri Mulder, E. van Beinumlaan 19 2343 MN Oegstgeest.
info@leiderdorpskamerkoor.nl

<< Terug Leiden English Choir
Verder >> Leids Cantate Consort