Workshop Leidse Koorboeken

In het weekend van 7 en 8 april 2018 is onder leiding van Donald Bentvelsen wederom een workshop polyfone muziek verzorgd.  
In de prachtige locatie van het Meermanshof aan de Oude Vest in Leiden zongen 20 zangers van koren uit Leiden en wijde omgeving diverse liederen uit de Leidse Koorboeken en van componisten uit die tijd.


 

 Op zondagmiddag 8 april kunt u de Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk, bezoeken voor een klein concert van een bijzonder projectkoor. Aanvang: 14:30 uur.

Wederom komen zangers uit de Leidse regio een weekend samen voor een workshop polyfone muziek. Centraal staan gezangen die bewaard zijn gebleven in de Leidse koorboeken. Deze manuscripten — in het midden van de zestiende eeuw gebruikt door het Getijdencollege van de Pieterskerk — vormden in de periode 2010-2015 het uitgangspunt voor een reeks van zes concerten (en cd-opnames)  die het Egidius Kwartet en College in de Pieterskerk en elders in Nederland uitvoerden.

In het kielzog van deze professionele activiteiten ontstonden op initiatief van de Contactgroep Leidse koren de workshops Leidse koorboeken voor amateurzangers. Na individuele studie thuis aan de hand van bladmuziek en luisterbestanden oefenen sopranen, alten, tenoren en bassen gezamenlijk onder bezielende leiding van dirigent Donald Bentvelsen (bas van het Egidius Kwartet) op de lange zanglijnen en dynamiek van polyfone gezangen. Punt van aandacht is ook de Franse uitspraak van het Latijn, die vermoedelijk in de getijdencolleges in de Noordelijke Nederlanden in zwang was (veel beroepszangers waren afkomstig uit Noord-Frankrijk).