Archief Korenontmoeting

Het komt steeds dichterbij. Het organisatiecomité is enorm voortvarend alles in elkaar aan het zetten!
De indeling van zondag 4 maart 2018 in Scheltema is bekend, tussen 11.30u en 18.30u:


Beste deelnemers aan de Korenontmoeting 4 maart, hierbij de gebruiksaanwijzing van de compositie van Jetse Bremer, alsmede de pdf van het gehele stuk voor de koren. Voor de dirigenten is een uitgebreidere partituur beschikbaar. Deze is op te vragen via communicatie@leidsekoren.nl.


Na veel heen en weer contacten tussen het organisatiecomité en de contactpersonen is de lijst met deelnemende CLK-koren compleet voor deze eerste Korenontmoeting, die op 4 maart zal plaatsvinden in het Scheltemacomplex aan de Marktsteeg 1 in Leiden.

Er doen wel liefst 14 koren mee, die allen een eigen blok eigen liederen ten gehore brengen.

Speciaal voor deze middag heeft de Nederlandse componist Jetse Bremer een nieuwe compositie geschreven, die door álle koren 'individueel' en tesamen gezongen zal worden! Het is een Water & Zee Medley.


Op zondagmiddag 4 maart 2018 zal een eerste versie van ‘Korenontmoeting Leiden’ plaatsvinden in Het Scheltemacomplex aan de Marktsteeg 1 in Leiden. De middag is bedoeld voor koren die lid zijn van de CLK, dus afkomstig uit de Leiden en de regio.


In 2017 heeft het bestuur het idee opgevat om voor de koren van Contactgroep Leidse Koren ontmoeting en onderlinge uitwisseling te organiseren. Hiertoe is in de ledenvergadering van maart 2017 een eerste aanzet gegeven. Een enquête is gemaakt en onder de leden verspreid en de geïnteresseerde leden zijn aangeschreven.


In het voorjaar van 2017 kwam het bestuur op het idee om een korenontmoeting te organiseren voor de CLK-koren. Middels een enquête zijn alle koorleden van de aangesloten koren gepolst of zij interesse hebben. In juli bleek dat circa 10 koren mee willen doen aan Korenontmoeting Leiden.