Korenontmoeting Leiden

Op zondagmiddag 4 maart 2018 zal een eerste versie van ‘Korenontmoeting Leiden’ plaatsvinden in de Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal. De middag is bedoeld voor koren die lid zijn van de CLK, dus afkomstig uit de Leiden en de regio.


In 2017 heeft het bestuur het idee opgevat om voor de koren van Contactgroep Leidse Koren ontmoeting en onderlinge uitwisseling te organiseren. Hiertoe is in de ledenvergadering van maart 2017 een eerste aanzet gegeven. Een enquete is gemaakt en de leden zijn aangeschreven.