Het Klein Leids Liederen Koor is een bekende verschijning in Leiden sinds de
oprichting in 2002.

Wij zingen vierstemmig wereldlijke liederen van diverse tijden, regio’s en genres.
Meestal a capella en soms begeleid. Gedurende het jaar verzorgen we regelmatig
optredens in en rond Leiden. Wij vinden het daarbij leuk en belangrijk om plezier in
het zingen uit te stralen.

We hebben plaats voor enkele (lage) bassen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan ons nieuwe programma? U kunt ons horen
op 10 september 2022 tijdens de Open Monumenten dagen in de Aalmarktzaal om
15:30 en om 16:30uur.

En u bent welkom om onze repetitie bij te wonen op woensdagavond 20:00-22:00uur
in de zaal van de Petruskerk, Lammenschansweg 40a in Leiden. Meld u dan even
aan bij de voorzitter/secretaris Aletta van ’t Hoog: secretaris@kllk.nl
Voor meer info: https://www.kllk.nl