Het Klein Leids Liederen Koor is een bekende verschijning in Leiden sinds de
oprichting in 2002.

Wij zingen vierstemmig wereldlijke liederen van diverse tijden, regio’s en genres.
Meestal a capella en soms begeleid. Gedurende het jaar verzorgen we regelmatig
optredens in en rond Leiden. Wij vinden het daarbij leuk en belangrijk om plezier in
het zingen uit te stralen.

Heeft u interesse om als projectzanger deel te nemen aan ons nieuwe kerstprogramma?

 

Tijdens de Open Monumentendagen kunt u ons op 9 september 2023 horen zingen op de binnenplaats van Ars Aemula Naturae om 15:30 en om 16:30 uur.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen, stuur een mail naar secretaris Brigit van Haaster: secretaris@kllk.nl
Voor meer info: https://www.kllk.nl