Archief Vraag & aanbod

Oproep: Opera Festa zoekt tenoren en bassen

6 februari 2015

De monumentale Pieterskerk in Leiden wordt op 18 en 19 juli 2015 het theater voor een romantische opera, de Cavalleria Rusticana van Mascagni. Opera Festa, onder leiding van Wim Dijkstra, zal dit uitvoeren.

Opera Festa zoekt koorzangers om aan deze scenische uitvoering mee te doen. In de stemgroep tenoren en bassen zijn nog enkele plaatsen vrij.

Na een muzikale voorbereiding van enkele maanden, die plaats zal vinden tijdens wekelijkse repetities op zondagavond, richten de koorleden zich gedurende de -ruime- week voorafgaand aan de uitvoering op de instudering van de regie.
De repetities starten begin april 2015. 
In februari en maart worden geïnteresseerde zangers uitgenodigd om voor te zingen bij de dirigent.

Overige informatie is verwijderd omdat het verouderd is.