Archief Vraag & aanbod

Vraag vanuit Kamerkoor Vocalei

16 maart 2015

Beste allen,
Kamerkoor Vocalei heeft een optie aangevraagd voor de Vredeskerk op 17 april 2016.

Kan het zijn dat toevallig een koor, ook lid van het CLK ,een optie heeft gevraagd voor 10 april 2016 ?
De koster van de Vredeskerk wil de naam van dit koor niet noemen. Wellicht als dit toevallig het geval is kunnen wij misschien nog ruilen?Wij gaan samen zingen met KOV Utrecht, 9 april 2016 in Utrecht . De bedoeling nu is 10 april, zondagmiddag 2016 in de Vredeskerk..
Of graag een reactie als iemand toevallig weet welk koor er op 10 april 2016 een optie heeft aangevraagd.

Bij voorbaat dank,

Hartelijke groeten van Elly de Kort-van Driel
e.dekort.vandriel@ziggo .nl
of: dekortfc@telfort.nl