Archief Vraag & aanbod

Projectleden gezocht COV EXCELSIOR

18 juni 2015

COV EXCELSIOR Leiderdorp vraagt per direct PROJECTZANGERS:

TENOREN en BASSEN 

voor haar concert op zaterdag 10 oktober 2015 aanvang 20:15 uur in de Dorpskerk te Leiderdorp.

Het repertoire bestaat uit:

  • ·         MESSE IN D – Antonín Dvořák
  • ·         REQUIEM – Anton Bruckner

Op 18 mei is het koor dat uit ca. 65 leden bestaat, gestart met de repetities. Er wordt gerepeteerd in de Dorpskerk te Leiderdorp, Hoofdstraat 19, hoek Eikenlaan, op maandagavond van 20:00-22:15 uur. Bovendien is een studiedag in de Scheppingskerk te Leiderdorp gepland op zaterdag 30 mei a.s. van 09:30-13:00 uur. Van (nieuwe) projectzangers wordt verlangd dat zij een korte stemtest afleggen voor de dirigent, Hans van der Toorn. Voorwaarde om op het concert mee te mogen zingen is dat een tevoren vastgesteld minimum aantal repetitieavonden is bijgewoond. Zijn er minder repetities bijgewoond dan moet bij de dirigent worden voorgezongen. Hij bepaalt daarna of betrokkene al dan niet tijdens de uitvoering kan en mag meezingen.

Zo nodig kan tegen betaling voor de benodigde partituren worden gezorgd – zie de bijlagen voor de versie die het koor gebruikt. Er komt een studie-CD beschikbaar tegen een geringe vergoeding. De partituren kosten samen € 26,50 en in een goedkopere versie € 17,50. Net als de leden van het koor betalen ook projectzangers € 20,00 contributie per maand bij vooruitbetaling. Tot aan het concert volgen vanaf nu nog 1 studiedag en 12 repetitieavonden.
Van de (project)leden wordt verwacht dat zij ook thuis de muziek regelmatig en voldoende oefenen. 

Voor opgave en/of meer informatie kan contact worden opgenomen met: 

Arie van Marion
secretaris
M: 06-37192747
E: info@covexcelsiorleiderdorp.nl
W: www.covexcelsiorleiderdorp.nl

Bankrekening koor: NL38INGB0005947959 t.n.v. COV Excelsior, Leiderdorp