Nieuws

Podiumkunsten en BTW

28 februari 2017

In de podiumkunsten worden sinds een paar jaar 2 tarieven gebruikt.

Als de repetities een directe voorbereiding zijn voor een optreden dan is het 6% btw.
Als de repetities zijn voor vermaak, ontspanning.... dan is het 21%. Dan zijn de repetities namelijk niet noodzakelijk voor een uitvoering voor publiek...

Het is altijd wat schimmige en inderdaad voor meerdere uitleg vatbaar.
Tijdens de uitvoering is het sowieso 6%!

Je dient dus in feite te bepalen hoeveel repetities er ECHT noodzakelijk zijn om het optreden te kunnen verzorgen...

Stel: hele jaar repeteren en alleen tijdens kerstmarkt openbaar optreden.... dan is het dus 21% voor de repetities (minus de laatste paar of de generale repetitie) en het optreden is dan 6%.

Als je wel alle repetities nodig acht voor een concert: 6%!