Vraag-Aanbod Zangers

Kamerkoor Con Passione zoekt zangers

24 oktober 2017

Kamerkoor Con Passione kan nog een paar goede tenoren gebruiken!?!

De repetities zijn op maandagavond van 19.45u tot 22.00u in Oude Wetering.

U kunt zich melden bij het bestuur, via conpassione@ziggo.nl.