Nieuws

Wie wordt nieuwe secretaris?

19 mei 2019

Begin juni 2019 zal Egon Snelders de voorzitterhamer overpakken van Huub Frencken. Egon heeft veel bestuurlijke ervaring én is zanger in Zeemanskoor Rumor di Mare.
Huub zal echter ook het secretarisschap neerleggen. Ondanks diverse oproepen is er nog steeds geen kandidaat voor deze bestuurstaak.

De overige bestuursleden zijn van mening dat een CLK-bestuur zonder secretaris niet werkbaar is. Het bestuur zal derhalve tot november doorwerken en zich beraden op de toekomst dáarna.

Met KLEM worden alle koren opgeroepen in de eigen gelederen te kijken wie secretaris van de CLK wil worden, per juni 2019...