Nieuws

CLK-Bijeenkomsten

9 september 2019

Het bestuur heeft in september diverse zaken besproken. De nieuwe website komt in september nog online!
We zullen op een dinsdag in november weer vergaderen met alle leden.

Tevens is ingepland om op een woensdag in februari en een donderdag in mei/juni te vergaderen.

Definitieve data volgen zo spoedig mogelijk