Sing in Tune (https://singintune.nl/) is een laagdrempelig popkoor in Leiden met zo’n 25-30 leden
(veelal vrouwen in de leeftijd van 30-70 jaar) waar plezier in zingen voorop staat. Nu onze huidige
dirigent ons na 15 jaar verlaat, zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent die ons kan begeleiden.

Voor meer informatie, zie:

Profielschets dirigent Popkoor Sing In Tune DEF2