Het Bestuur van de CLK

    

Huub Frencken, voorzitter/secretaris, voorzitter@leidsekoren.nlsecretaris@leidsekoren.nl

Roos van Schie, penningmeester/projecten, penningmeester@leidsekoren.nl

Caecilia van der Meer, communicatie/website, facebook, communicatie@leidsekoren.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------

De CLK en het bestuur zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Meldt u zich hiervoor aan bij Huub?!