Nieuws

Korenontmoeting Leiden

Op zondagmiddag 4 maart 2018 zal een eerste versie van ‘Korenontmoeting Leiden’ plaatsvinden in de Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal.

De middag is bedoeld voor koren die lid zijn van de CLK, dus afkomstig uit de Leiden en de regio. odigingsbrief.


Het Dorpscentrum Oegstgeest heeft het plan opgevat om om de 2 maanden muziek en kunst te programmeren.

Wat houdt dit in...
in 2 zalen simultaan muziek in alle genres en in 1 zaal een expositie van een kunstenaar. Het podium is bedoeld voor amateurmusici en -kunstenaars, een onkostenvergoeding is mogelijk. 


In 2017 heeft het bestuur het idee opgevat om voor de koren van Contactgroep Leidse Koren ontmoeting en onderlinge uitwisseling te organiseren.

Hiertoe is in de ledenvergadering van maart 2017 een eerste aanzet gegeven.

Een enquete is gemaakt en de leden zijn aangeschreven.


De Werkgroep Amateurkunst Leiden zoekt een nieuwe voorzitter. 

Je hoeft daarvoor zelf niet actief in de kunsten te zijn...


Begin 2017 is het onderzoekje verschenen naar de locaties en kosten hiervan voor repetities en uitvoeringen van de Leidse koren.
Dit overzicht is niet uitputtend, maar het geeft een mooi plaatje van de mogelijkheden voor de koren.


Dinsdag 27 juni 2017 komt de CLK bij elkaar, de 2e keer dit jaar.
Gesproken wordt over het reglement, bestuurswisseling, de aankomende concerten en het conceptplan voor een 'korenontmoeting' in het eerste kwartaal van 2018.


In het voorjaar van 2017 kwam het bestuur op het idee om een korenontmoeting te organiseren voor de CLK-koren.
Middels een enquête zijn alle koorleden van de aangesloten koren gepolst of zij interesse hebben.
In juli bleek dat circa 10 koren mee willen doen aan Korenontmoeting Leiden.


In de podiumkunsten worden sinds een paar jaar 2 tarieven gebruikt.

Als de repetities een directe voorbereiding zijn voor een optreden dan is het 6% btw.
Als de repetities zijn voor vermaak, ontspanning.... dan is het 21%. Dan zijn de repetities namelijk niet noodzakelijk voor een uitvoering voor publiek...

Het is altijd wat schimmige en inderdaad voor meerdere uitleg vatbaar.
Tijdens de uitvoering is het sowieso 6%!


Op woensdag 8 maart 2017 is de eerste CLK-bijeenkomst van dit jaar gepland.

Dinsdag 27 juni 2017 en donderdag 9 november 2017 kunt u ook alvast noteren.


Het gebruik van electronische ticketing voor concerten, voorstellingen en uitvoeringen groeit gestaag. Podiumplein speelt daarop in met een unieke omgeving waarin de gebruiker voor ieder evenement na registratie een fraaie pagina aanmaakt. Daar kun je alle informatie over het concert, foto's en video's plaatsen en de kaartverkoop zelf regelen.  De bezoekers kopen hun tickets eveneens na registratie en betaling via iDEAL. De gebruiker heeft op ieder moment van de dag inzicht in het verloop van de kaartverkoop. Na afloop van de kaartverkoop stuurt Podiumplein binnen 72 uur een eindafrekening en een factuur. Het bedrag van de kaartverkoop wordt, onder aftrek van de transactiekosten, overgemaakt op een opgegeven IBAN. Een kind kan de was doen!


Het bestuur, dat momenteel uit drie personen bestaat, heeft onvoldoende tijd voor alle werkzaamheden. Daarom heeft de CLK dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Indien u interesse heeft, kunt u zich voor een oriënterend gesprek bij voorkeur melden bij Huub Frencken, de voorzitter.