Nieuws

Menig koorzanger koestert misschien de stille droom om ooit mee te zingen in een opera. En begrijpelijk. Wat is heerlijker dan uit volle borst Gloria all Égitto mee te kunnen zingen of een van die andere prachtige koorstukken van Giuseppe Verdi?

Dit jaar biedt Festival Classique hen de kans deze droom waar te maken met de bijzondere nieuwe productie Aida aan Zee op het Zuiderstrand van Scheveningen.  Vele zangeressen hebben zich al enthousiast aangemeld en daarmee hebben we meer dan voldoende vrouwenstemmen. Maar de Aida kent veel koorstukken waarin verschillende mannenkoren naast (en tegen) elkaar zingen. We willen graag nog een flink aantal mannenstemmen verwelkomen.


Menig koorzanger koestert mogelijk de stille droom om ooit mee te zingen in een opera. En begrijpelijk. Wat is heerlijker dan uit volle borst Gloria all Égitto mee te kunnen zingen of een van die andere prachtige koorstukken van Giuseppe Verdi?

Dit jaar biedt Festival Classique hen de kans deze droom waar te maken met de bijzondere nieuwe productie Aida aan Zee op het Zuiderstrand van Scheveningen.  Vele zangeressen hebben zich al enthousiast aangemeld en daarmee hebben we meer dan voldoende vrouwenstemmen. 

Maar de Aida kent veel koorstukken waarin verschillende mannenkoren naast (en tegen) elkaar zingen. We willen graag nog een flink aantal mannenstemmen verwelkomen.


Juni 2018: overdracht spullen penningmeester: 


Na jaren gewerkt te hebben met een bestuur van 3 personen, is het nu belangrijk dat het bestuur met één persoon wordt aangevuld. De functie van voorzitter en secretaris zal niet langer door Huub gecombineerd worden.
Hier de vacaturetekst. Meldt u zich aan bij een van de bestuursleden?


Hier vindt u de nieuwsbrief met kortingsconcerten en -code op uitvoeringen in de Stadsgehoorzaal Leiden.


Dankzij Sylvia van het Popkoor Heart and Soul is er eind december een update beschikbaar van het overzicht van door CLK-koren gebruikte  repetitieruimten en concertlocaties in Leiden en omgeving.


Er zijn koren binnen de CLK die op hun website aanbieden om bladmuziek die zij in eigen bezit hebben bij hen te leen of te huur zijn. Schroom dus niet om bij elkaar te buurten...


Het Dorpscentrum Oegstgeest heeft het plan opgevat om om de 2 maanden muziek en kunst te programmeren.

Wat houdt dit in...


Begin 2017 is het onderzoeksverslag verschenen naar de locaties en kosten hiervan voor repetities en uitvoeringen van de Leidse koren.
Dit overzicht is niet uitputtend, maar het geeft een mooi plaatje van de mogelijkheden voor de koren.


In de podiumkunsten worden sinds een paar jaar 2 tarieven gebruikt.

Als de repetities een directe voorbereiding zijn voor een optreden dan is het 6% btw.
Als de repetities zijn voor vermaak, ontspanning.... dan is het 21%. Dan zijn de repetities namelijk niet noodzakelijk voor een uitvoering voor publiek...

Het is altijd wat schimmige en inderdaad voor meerdere uitleg vatbaar.
Tijdens de uitvoering is het sowieso 6%!


Het gebruik van electronische ticketing voor concerten, voorstellingen en uitvoeringen groeit gestaag. Podiumplein speelt daarop in met een unieke omgeving waarin de gebruiker voor ieder evenement na registratie een fraaie pagina aanmaakt. Daar kun je alle informatie over het concert, foto's en video's plaatsen en de kaartverkoop zelf regelen.  De bezoekers kopen hun tickets eveneens na registratie en betaling via iDEAL. De gebruiker heeft op ieder moment van de dag inzicht in het verloop van de kaartverkoop. Na afloop van de kaartverkoop stuurt Podiumplein binnen 72 uur een eindafrekening en een factuur. Het bedrag van de kaartverkoop wordt, onder aftrek van de transactiekosten, overgemaakt op een opgegeven IBAN. Een kind kan de was doen!


Het bestuur, dat momenteel uit drie personen bestaat, heeft onvoldoende tijd voor alle werkzaamheden. Daarom heeft de CLK dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Indien u interesse heeft, kunt u zich voor een oriënterend gesprek bij voorkeur melden bij Huub Frencken, de voorzitter.