1e Workshop Stichting Floreat Musica

22 augustus 2016

Floreat Musica

In Leiden heeft een aantal amateurkunst-liefhebbers een nieuwe stichting opgericht, Stichting Floreat Musica. Deze stichting wil de professionaliteit en innovatie van kamerkoormuziek bevorderen.

Hierbij vindt u een aankondiging van de eerste workshop ‘Zangatelier’, georganiseerd door deze nieuwe stichting.

Floreat Musica (laat de muziek bloeien) is een stichting die in 2014 is opgericht (www.floreatmusica.nl).

De Stichting wil de professionalisering en innovatie van kamerkoormuziek bevorderen, met name in Leiden. De Stichting zal jaarlijks een workshop organiseren voor ervaren koorzangers uit Leiden en omgeving, en andere activiteiten houden. De allereerste workshop is op 6 november 2016.

Floreat Musica Zangatelier – De techniek van het ensemble zingen

Toelichting: Als koor- en ensemblezanger weet je hoe essentieel een goede voorbereiding is voor het succesvol samen zingen. Maar er komt nog veel meer kijken bij het effectief en bevredigend samen muziek maken.

Vaak wordt een zanger gevraagd goed te luisteren of samen te ademen. Maar hoe oefen je dat en wat zijn de fijne kneepjes?
Precies daaraan wordt aandacht besteed in deze workshop. Aan de hand van afwisselend repertoire uit diverse stijlperioden passeren er verschillende technieken de revue die voor een ensemblezanger essentieel zijn.

Leiding:
Jeroen Spitteler. Hij is werkzaam als koordirigent en als ensemblezanger en solist. Hij was en is o.a. actief bij Cappella Amsterdam, Cappella Pratensis en Studium Chorale. In Leiden is hij dirigent van het Leids Kamerkoor.

Muziek:
Handl – Ecce quomodo moritur
Handl/Vittoria – Ave Maria
Delen uit “El Llibre vermell de Montserrat” (12de eeuw)
J.Spitteler- Regina Caeli
Brahms – Dem dunkeln Schoss

De muziek wordt van tevoren per email opgestuurd. We gaan ervan uit dat iedere deelnemer die zelfstandig voorbereidt. We sluiten de dag af met een korte presentatie voor elkaar en voor geïnteresseerden.

Datum en tijd: 6 november 2016, 10.30-16.30. Voor lunch wordt gezorgd.
Locatie: Het Lentelokaal, de ruimte boven de Leidse Lente, Haagweg 4, 2311 AA Leiden.
Kosten: vanwege een onvoorwaardelijke gift van de Stichting Floreat Musica worden de kosten laag gehouden: € 10,- per persoon, inclusief uitgebreide lunch.

Opgave: via e-mail aan de secretaris van Floreat Musica, Kees Kranenburg, info@floreatmusica.nl
Geef dan de volgende gegevens op:
Naam
Adres
Email-adres
Telefoonnummer
Stemgroep: sopraan/ alt/ tenor/ basZangervaring.Er is ruimte voor hoogstens 24 ervaren zangers. Teneinde een evenwichtige verdeling te krijgen, is het mogelijk dat er een wachtlijst gecreëerd wordt voor de late inschrijvingen. Schrijf je dus snel in! De inschrijving geldt pas als het inschrijfgeld is overgemaakt. Inschrijfgeld ad €10,- overmaken op bankrekeningnummer NL59 TRIO 0197 8915 86 van Floreat Musica.Het bestuur van Floreat Musica: Hans Rohlof, voorzitter / Kees Kranenburg, secretaris / Rudi van Buul, penningmeester

www.floreatmusica.nl