Contactgroep Leidse Koren

Welkom op de website van Contactgroep Leidse Koren, het samenwerkingsverband van koren in de Leidse Regio.

Bij de Contactgroep Leidse Koren zijn meer dan 45 koren uit de Leidse regio aangesloten. Dat zijn ongeveer 2100 zangers en zangeressen.

CLK streeft ernaar de zangkunst van amateurzangers te bevorderen, de planning van de concerten te coördineren, de samenwerking tussen de koren te bevorderen,  informatie over koorzang uit te wisselen, en gemeenschappelijke belangen te behartigen.

In het openbare deel vindt u onder andere informatie over de bij de CLK aangesloten koren, over de concerten die de koren in en rond Leiden geven, over workshops waaraan u kunt deelnemen en andere activiteiten in de amateurkunsten.
Daarnaast is er een besloten deel dat is bestemd voor de aangesloten koren.

Als lidkoor kunt u een paar keer per jaar onze vergadering bijwonen.