Over CLK

(Klik hier voor een download van de CLK-informatiefolder.feb 2020, zodat u alle informatie kunt printen…)

Ruim vijftig koren in de Leidse regio, die tezamen rond de 2000 zangers en zangeressen tellen, werken samen in de Contactgroep Leidse Koren (CLK).

Het doel van deze contactgroep is het bevorderen van een goede onderlinge samenwerking, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten koren en het bevorderen van de zangkunst door amateurs.

De belangrijkste activiteiten die wij daarvoor uitvoeren zijn:

 • Coördinatie van de planning van de concerten van de aangesloten koren, vooral om doublures te voorkomen en samenwerkingsmogelijkheden op te sporen; dat vindt vooral plaats door tijdige melding op de concertagenda op de website.
 • Publiek en aangesloten koren informeren over wat er te doen is qua (amateuristische) zangkunst in Leiden en omgeving; ook dat gebeurt vooral via de website.
 • Uitwisselingen van informatie over o.a. scholingsmogelijkheden, koorwerken, begeleiding, repetitieruimten en koororganisatie (via de website en in bijeenkomsten).
 • Organiseren van gezamenlijke koormanifestaties (zoals Korenontmoeting Leiden en Workshops Leidse Koorboeken en koorzang tijdens de Open Monumentendagen).
 • Vertegenwoordiging van de koren in o.a. de ‘Werkgroep Amateurkunst Leiden’, het forum voor de amateurkunst in de Leidse regio.

Samenstelling van de Contactgroep

Voor het lidmaatschap van de Contactgroep komen koren in aanmerking:

 • die tot doelstelling hebben de amateuristische zangkunst te beoefenen;
 • waarvan de repetitieruimte is gelegen in Leiden en het daaraan grenzende gebied;
 • die minstens eenmaal per twee jaar een openbaar concert geven in Leiden.

Kijk hier welke koren zijn aangesloten bij CLK. Daar vindt u gedetailleerde informatie over elk koor.

Contributie

Per  jaar € 25, – voor kleinere koren; en €40,- voor koren met meer dan 39 leden. Rekeningnummer NL51RABO0159943116.

 

Bijeenkomsten

 • Elk bij de CLK aangesloten koor wijst een vaste afgevaardigde voor de contactgroep aan.
 • Deze groep komt drie maal per jaar bij elkaar.
 • Het eerste uur wordt besteed aan huishoudelijke punten, aan uitwisseling van ervaringen en aan het afstemmen van concertagenda’s.
 • In het tweede uur komen voor de koren interessante onderwerpen aan de orde zoals het cultuurbeleid in Leiden en omgeving, koordirectie, koorregie.

Het bestuur

Norman Ebicilio

Norman Ebicilio

Voorzitter

Hendrik Wildschut

Hendrik Wildschut

Secretaris

Rudi van Buul

Rudi van Buul

Penningmeester

Annemieke Strijers

Annemieke Strijers

Communicatie

Concertagenda

Welke optredens zijn er de komende tijd gepland?

De koren

Welke koren zijn er aangesloten bij Contactgroep Leidse Koren?