C.O.V. Con Amore

COV Con Amore is een groot oratoriumkoor in Leiden e.o. Het koor bestaat uit leden voor wie zingen hun passie is en telt ongeveer 75 vaste leden. Jaarlijks geven we, meestal, twee concerten, één in de monumentale Pieterskerk en één in de Vredeskerk. Ons repertoire bestaat uit de grote oratoria en andere werken voor koor, orkest en solisten vanaf de 17e eeuw en voornamelijk uit de klassieke periode. Recent hebben wij werken van Bruch, Mendelsohn, v. Beethoven, Mozart, Bach, Handel, Haydn, Rossini en Verdi uitgevoerd.

Een regelmatig terugkerend programma onderdeel is het Weihnachtsoratorium van Bach en de Messiah van Handel.

De muzikale leiding is in handen van onze dirigent Bernhard Touwen. Tijdens de repetities begeleidt Bernhard, die ook pianist is, het koor zelf op de vleugel. Wij streven ernaar hoogwaardige concerten te geven met professionele solisten en begeleiding maar bieden ook tijdens de koorrepetities gezelligheid en aandacht voor elkaar.

Nieuwe, vaste leden zijn van harte welkom. Als een vast lidmaatschap u niet past kunt u zich aanmelden voor deelname op projectbasis. Wel wordt van u verwacht dat u zich de nodige theorie en oefening eigen maakt. Nieuwe leden en projectleden worden toegelaten na een stemtest door de dirigent.

De repetities vinden plaats op de donderdagavond van 19.45 – 22.00 uur in de Vredeskerk, van Vollenhovenkade 24, 2313 GG te Leiden.
Men kan ook als projectzanger deelnemen. Voor vaste leden en voor projectleden is de contributie hetzelfde.

Kijk ook op www.con-amore.nl  en www.bernhardtouwen.nl

Secretariaat: Dhr. Wim Griffioen: Verdamstraat 30, 2313 PN Leiden, Telefoon: Tel. 071 5131893 E-mail: conamore18@kpnmail.nl