C.O.V. Ex Animo

Op 22 april 1919 ontstond De Christelijke Zangvereniging Zangkoor Ex Animo uit de fusie tussen Looft den Heer en Prijst den Heer. In 1922 kwam er een vaandel, waarvoor dat jaar twee vaandeldragers werden benoemd. Deze traden ruim een jaar later alweer af, onder andere wegens “gebrek aan sympathie voor deze functie”. Toch is dat vaandel in die jaren regelmatig gevoerd tijdens allerlei optredens en concoursen. Omstreeks 1980 is besloten het vaandel in langdurig bruikleen af te staan aan de “Lakenhal”. Het protocol voor incidenteel gebruik, bij jubilea, ervan berust in de archiefmap van 1919.

In 1926 trad Herman de Wolff aan als dirigent. Onder zijn leiding is het koor muzikaal tot een eenheid gesmeed, onder meer door het uitvoeren van werken van vooral klassieke componisten. En dat laatste met grote kwaliteit getuige de vele prijzen, die Ex Animo vooral in de jaren tot aan de oorlog binnen sleepte.
Eind maart 1978 trad Herman de Wolff terug, en werd hij opgevolgd door onze huidige dirigent Wim de Ru. Deze zette de traditie voort, die onder zijn voorganger was ontstaan. Wel werd het jaar daarop besloten de naam van het koor te veranderen in Christelijke Oratorium Vereniging Ex Animo! Tijdens het najaarsconcert worden nu ook werken van meer moderne componisten ten uitvoer gebracht.
Het koor studeert met veel overgave en enthousiasme nieuwe werken in. Het telt momenteel ongeveer 110 leden; het durft wat aan; de sfeer is goed.

Uitvoering van werken
Beide oorspronkelijke koren hadden zich gespecialiseerd in het begeleiden van de zondagse kerkdiensten. Van deze taak heeft Ex Animo zich sindsdien vele jaren gekweten, maar het nieuw ontstane koor herbergde zo’n kwaliteit aan stemmen, dat het zich mede kon gaan richten op het uitvoeren van grotere werken van klassieke componisten en ook wel van Herman de Wolff zelf. In 1940 begon het koor met de uitvoering van alleen de koralen van de Matthäus Passion; het jaar daarop werd de uitvoering uitgebreid, en in 1942 volgde de eerste [“beknopte”; geen clavecimbel!] uitvoering. Sindsdien (alleen in 1945 niet, omdat de spoorwegen stil lagen) is de MP ieder jaar, soms meerdere keren, uitgevoerd. De Matthäus Passion is elk jaar een gebeuren, voor het koor als geheel en voor veel leden individueel, waar men in zowel muzikaal als religieus opzicht, naar uitkijkt! Na de oorlogsjaren is dan ook de traditie van het najaarsconcert (november) ontstaan. Dan worden werken van klassieke componisten als Haydn (Die Schöpfung), G.F. Händel (The Messiah), W.A. Mozart (Requiem), G.A. Rossini (Petite Messe Solennelle) ten gehore gebracht, maar ook van meer moderne componisten als A. Honegger (Nicolas de Flue).

De wekelijkse repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Kerkelijk Cenrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
De contributie bedraagt € 24 per maand, voor studenten met een studiebeurs € 14.
Bij aspirantleden wordt een stemtest afgenomen.

Inlichtingen:
Tini Bouwman. 
Secretaris C.O.V. Ex Animo
06 37659725 | Nieuwe Mare 21, Leiden
secretariaat@exanimo.nl

Voor meer informatie, bezoek de eigen website van Ex Animo.