Collegium Musicum

 

Het Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum (in de wandelgangen CM genoemd) ontstond in 1936 door een samengaan van het Leids Studenten Zangkoor “LSV” en het Leids Studenten Kamerorkest “Collegium Musicum”.
De vereniging bestaat op het moment uit ruim 160 enthousiaste jonge musici, verdeeld over grootkoor, kamerkoor en symfonieorkest.

Dirigenten
Zowel het grootkoor als het kamerkoor staat onder leiding van dirigent Gerrit Maas, die naast Collegium Musicum ook dirigeert bij KCOV Excelsior, Domstad Jeugdorkest, Vocaal Ensemble Kwarts in Haarlem en de Bachcantates Utrecht in de Geertekerk. Het orkest wordt geleid door Jeppe Moulijn, die buiten CM ook vast verbonden is aan het Naardens Kamerorkest, het Toonkunst Orkest Leiden en het Oost Nederlands Symfonieorkest.

De maandagavond staat centraal in het verenigingsleven van CM. De repetitie van het kamerkoor in het Leids Academisch Kunstcentrum (LAK) begint om 18.15 uur, het orkest om 19.30 uur en het grootkoor repeteert van 20.00 tot 22.30 uur. Hierna borrelt de vereniging verder in Bourbon Street.

Concerten
Collegium Musicum geeft ten minste drie keer per jaar een grote concertreeks. Om het jaar vindt een concertreeks plaats in het buitenland. Het repertoire is voornamelijk klassiek, waarbij de meerwaarde van een koor en orkest in een vereniging wordt ingezet. Er wordt vaak toegewerkt naar een groot tuttistuk; daarnaast zingt het koor regelmatig a capella werken, en speelt het orkest ook werken die slechts instrumentaal zijn.

Naast de grotere concertreeks worden er gedurende het jaar ook kleinere optredens verzorgt, onder meer door het kamerkoor, en vaak ook in samenwerking met andere (student)muziekgezelschappen of toneelverenigingen. Verder worden de musici regelmatig gevraagd voor de muzikale omlijsting van feesten, diners of festivals.

Lid worden
Lid zijn van CM betekent meer dan alleen bezig zijn met je stem of instrument. Er zijn repetitieweekenden, kamermuziekavonden, feesten, gezellige activiteiten, een tournee en nog veel meer! Verder zijn leden van CM actief in vele commissies om de organisatie van de vereniging draaiende te houden. Het lidmaatschap staat open voor alle studerenden en werkenden aan de Universiteit Leiden. Veel muzikale ervaring is niet noodzakelijk, muzikale kwaliteiten daarentegen natuurlijk wel. Een korte auditie wordt dan ook afgenomen voordat je lid kunt worden bij het orkest; bij het grootkoor volstaat een korte stemcheck. Lid worden is mogelijk aan het begin van ieder semester.

De contributie bedraagt € 75,- per semester.

Mocht je interesse hebben om te komen zingen in het koor van CM of spelen in orkest, neem dan contact met ons op via e-mail of via het contactformulier op onze website!

Secretariaat: Postbus 454, 2300 AL Leiden, tel: 071 – 527 26 12.
Email: bestuur@collegiummusicum.nl.
Facebook: L.S.K.O. Collegium Musicum.
Instagram: L.S.K.O. Collegium Musicum

Voor meer informatie kun je terecht op onze website.