Collegium Musicum

Het Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum (in de wandelgangen CM genoemd) ontstond in 1936 door een samengaan van het Leids Studenten Zangkoor “LSV” en het Leids Studenten Kamerorkest “Collegium Musicum”.
De vereniging bestaat op het moment uit ruim 140 enthousiaste jonge musici, waarvan 90 in het koor, 20 in het kamerkoor, en 50 in het symfonieorkest.

Dirigenten
Dirigenten: Gilles Michels (koor), Jeppe Moulijn (orkest).

Zowel het grootkoor als het kamerkoor staan onder leiding van de bevlogen dirigent Gilles Michels, die inmiddels al meer dan 25 jaar het beste uit de koorleden naar boven haalt. Het orkest wordt geleid door Jeppe Moulijn, die naast Collegium Musicum ook vast verbonden is aan het Naardens Kamerorkest, het Toonkunst Orkest Leiden en het Oost Nederlands Symfonieorkest.

De maandagavond staat centraal in het verenigingsleven van CM. De repetitie van het kamerkoor in het LAK begint om 18.15 uur, het orkest om 19.30 uur en het grootkoor repeteert van 20.00 tot 22.30 uur. Hierna borrelt de vereniging verder in Scheltema.

Collegium Musicum geeft ten minste drie keer per jaar een grote concertreeks. Om het jaar vindt een concertreeks plaats in het buitenland. Het repertoire is voornamelijk klassiek, waarbij de meerwaarde van een koor en orkest in een vereniging wordt ingezet. Er wordt vaak toegewerkt naar een groot tutti stuk; daarnaast zingt het koor regelmatig a capella werken, en speelt het orkest een uitdagend werk.

Naast de grotere concertreeks worden er gedurende het jaar ook kleinere optredens verzorgt, onder meer door het kamerkoor, en vaak ook in samenwerking met andere (student)muziekgezelschappen of toneelverenigingen. Verder worden de musici regelmatig gevraagd voor de muzikale omlijsting van feesten, diners of festivals.

Lid zijn van CM betekent meer dan alleen bezig zijn met je stem of instrument. Er zijn repetitieweekenden, kamermuziekavonden, feesten, een tournee. Verder zijn leden van CM actief in vele commissies om de organisatie van de vereniging draaiende te houden. Het lidmaatschap staat open voor alle studerenden in Leiden en daarbuiten. Veel muzikale ervaring is niet noodzakelijk, muzikale kwaliteiten daarentegen natuurlijk wel. Een korte auditie wordt dan ook afgenomen voordat je lid kunt worden. Lid worden is mogelijk aan het begin van ieder semester. Soms kan later lid worden ook, als er inmiddels niet teveel repetitietijd gemist is.

De contributie bedraagt € 71,- per half jaar.

Mocht je interesse hebben om te komen zingen in het koor van CM of spelen in orkest, neem dan contact op via e-mail, telefoon of Facebook!

Secretariaat: Postbus 454, 2300 AL Leiden, tel: 071 – 527 26 12.
Email: bestuur@collegiummusicum.nl.
Facebook:LSKO Collegium Musicum.

Voor meer informatie kun je ook terecht op onze website.