Hartebrugkoor

Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor en een Schola Cantorum en telt bijna 50 leden. Doorgaans zingt het gemengde koor in de hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige zondagen zingt de Schola Cantorum. Sinds maart 2012 staat het Hartebrugkoor onder de deskundige leiding van dirigent Theo Goedhart. De orgelbegeleiding is sinds 2001 in de vertrouwde handen van Jan Verschuren.

Naast het zingen in de bovenvermelde vieringen geeft het koor ook enkele concerten per jaar, een Kerstconcert, een concert op Open Monumentendag. Verder treedt het koor op tijdens de jaarlijkse koorreis in binnen- of buitenland (2015 Italië, 2017 Duitsland).

Wij repeteren iedere woensdag in de Romanuszaal. Ingang fietsenstalling aan de Lange Mare, achter de kerk. De repetitie voor de schola (gregoriaans) is van 19.45 tot 20.15 uur en voor het gemengd koor van  20.15 tot 22.15 uur.

Wij verwelkomen graag nieuwe leden die de kerkmuziek – ook het gregoriaans – een warm hart toedragen.

Kijkt u eens op de website van het Hartebrugkoor (www.hartebrugkoor.nl)
of neem voor  meer informatie s.v.p. contact op met Hanny Slootman secretarishbk@gmail.com.