Hartebrugkoor

Hartebrugkoor

Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor, waaronder een Schola Cantorum en telt bijna 40 leden. Doorgaans zingt het gemengde koor met de Schola in de hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige zondagen zingt de Schola Cantorum.
Sinds april 2022 staat het Hartebrugkoor onder leiding van dirigent Ronald Dijkstra.
De orgelbegeleiding is sinds 2001 in de vertrouwde handen van Jan Verschuren.

Naast het zingen in de genoemde vieringen, geeft het koor ook enkele concerten per jaar. In ieder geval staat jaarlijks een Kerstconcert op het programma. Ook treedt het koor regelmatig op ter gelegenheid van Open Monumentendag en als er een gastkoor zich meldt, geeft het koor vaak ook een gezamenlijk concert. Verder zingt het koor tijdens de jaarlijkse koorreis in binnen of buitenland, laatstelijk (2023) in Duitsland in Neuss/Krefeld samen met het Krefeld Schönhausen koor.

Het koor repeteert iedere woensdag in de Romanuszaal aan de Lange Mare, achter de Hartebrugkerk. De repetitie voor de Schola (gregoriaans) is van 19.30 tot 20.00 uur en voor het gemengd koor van 20.15 tot 22.00 uur.
Nieuwe leden, die de kerkmuziek (oud en nieuw) en eventueel ook het gregoriaans een warm hart toedragen, zjjn van harte welkom.
Voor meer informatie: website van het Hartebrugkoor (www.Hartebrugkoor.nl) of per mail met de secretaris, Hanny Slootman (secretarishbk@gmail.com).