Kamerkoor Vocalei

Plezier in zingen en gezamenlijk musiceren staan bij Kamerkoor Vocalei voorop!

Binnen onze mogelijkheden streven we naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek, zowel religieus als profaan, vanaf de 16de tot de 21ste eeuw.
We zingen zowel a capella als met begeleiding.

Jaarlijks geven we een concert in een kerk in Leiden. Daarnaast nemen we deel aan korenfestivals en zingen we in zorgcentra. Elke twee jaar proberen we tijdens ons koorweekend een concert elders in het land te geven, bij voorkeur met een lokaal koor.

Ons koor telt nu circa 25 leden. Graag willen we ons koor uitbreiden met enkele tenoren en sopranen.

Zin om een avondje mee te zingen?
Vocalei repeteert onder leiding van Arthur Koopman op dinsdagavond van 20.00–22.00 uur in de aula van het Marecollege aan de Sumatrastraat 120 in Leiden.
U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / mee te zingen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze secretaris: Elly de Kort-van Driel: e.dekort.vandriel@ziggo.nl

Voor meer informatie: www.vocalei.nl