Leiderdorps Kamerkoor

Het Leiderdorps Kamerkoor is opgericht in 1977 door Wim van Meeuwen. Na Wim van Meeuwen (1977-1997), Peter Dijkstra (1997-2004), Gijs Leenaars (2004-2007), Béni Csillag (2008 – 2013), Arnaud van Gelder (2013-2019) is Angeliki Ploka vanaf het najaar van 2019 de vaste dirigent van het Leiderdorps Kamerkoor.

Het koor brengt gevarieerde programma’s met kamerkoorrepertoire en streeft naar hoogwaardige uitvoeringen van grote werken die soms met orkest of waar dat niet mogelijk is, op creatieve wijze met alternatieve begeleiding uitgevoerd worden.

Repetities
Het Leiderdorps Kamerkoor repeteert wekelijks op maandagavond van 20.00 – 22.30 uur in KBS De Schakel, Van Alphenplein 6, 2353 BX Leiderdorp. De ingang van de school is te bereiken aan de zuidoostelijke zijde via het hek van het schoolplein aan de Coornhertdreef.

Het repetitietempo ligt hoog. Van de leden wordt verwacht dat zij de noten kennen tijdens de repetities, zodat in een vroeg stadium aan afwerking kan worden begonnen. Behalve een ruime ervaring in koorzang hebben de meeste leden individueel zangles. Waar nodig of wenselijk doet de dirigent een beroep op de individuele kwaliteiten van de koorleden. Heb je interesse in zingen in het Leiderdorps Kamerkoor en wil je een keer en repetitie bijwonen? Dat kan altijd. Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op via e-mail: info@leiderdorpskamerkoor.nl.

Dirigent: Angelika Ploka

Informatie: www.leiderdorpskamerkoor.nl

Secretariaat: Adri Mulder, E. van Beinumlaan 19 2343 MN Oegstgeest.
info@leiderdorpskamerkoor.nl