Leids Cantate Consort

Het Leids Cantate Consort voert cantates en aanverwante muziek uit op plaatsen waar mensen zijn die muziek normaliter niet kunnen beluisteren, zoals in ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio Leiden.

Jaarlijks brengt het Leids Cantate Consort in de week voor Pasen cantates ten gehore die passen in de passietijd. Deze cantates worden uitgevoerd voor patiënten en hun naasten in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Diaconessenhuis in Leiden.

Daarnaast wordt regelmatig medewerking verleend aan cantate-uitvoeringen op bijzondere locaties, zoals de Hooglandse Kerk of de Pieterskerk in Leiden.

Het Leids Cantate Consort bestaat uit een orkest en een koor.
Het orkest bestaat uit professionals die of in opleiding zijn of recent zijn afgestudeerd. Daar is bewust voor gekozen om zodoende jonge musici de gelegenheid te geven zich te bekwamen in de uitvoeringspraktijk van cantates. 
Het koor bestaat uit zeer ervaren zangers, voornamelijk amateurs.

Het Leids Cantate Consort is als het ware een gelegenheidsensemble dat steeds speciaal voor het uitvoeren van projecten wordt geformeerd. Het aantal zangers en het soort instrumenten verschilt per project, afhankelijk van de muziek die wordt uitgevoerd. Indien nodig worden bij het repertoire professionele solisten aangezocht.

Het Leids Cantate Consort staat onder leiding van een recent afgestudeerde dirigent die voor twee tot drie jaar wordt benoemd. Voor de jaren 2014-2016 is dat Iason Marmaras.
De professionele muzikale opvatting van de dirigent, solisten, orkest- en koorleden staat borg voor uitvoeringen op hoog niveau. 

Kijk ook op www.leidscantateconsort.nl