Leids Projectkoor

Ongeveer twee maal per jaar wordt een koor samengesteld uit geoefende amateurzangers uit de (ruime) Leidse regio, terwijl ook een enkele conservatoriumstudent zijn weg vindt naar het koor. Grootte en samenstelling van het koor zijn afhankelijk van de uit te voeren muziek.

In de programmering wordt ernaar gestreefd koorzangers in de gelegenheid te stellen een solistisch of kleinkoor aandeel voor hun rekening te nemen. 
Meestal worden in de programma’s twee muzikale stijlen gecombineerd. Dit blijkt zowel de zangers als het publiek een aantrekkelijke afwisseling te bieden.

In een beperkte periode wordt een programma gereed gemaakt voor uitvoering. Vrijwel elk jaar wordt er twee maanden gerepeteerd, een paar avonden en een paar weekendmiddagen. De repetities vinden meestal plaats in de kapel van het Alrijne ziekenhuis locatie Leiden (Houtlaan 55).

De contributie is afhankelijk van de grootte van het koor en aard van het programma en varieert dus per project, maar bedraagt momenteel € 100-120 met soms nog aanvullende kosten voor de bladmuziek.

Aanmeldingen: na vrijblijvende kennismaking en auditie. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Rachel Bakkum: 071-5142854, rachel.bakkum@gmail.com.

Secretariaat: van Vredenburghweg 83, 2283 TC Rijswijk, tel: 070-3468192.

Voor meer informatie, bezoek de eigen website van Leids Projectkoor.