Lingua Musica

Het Leids kamerkoor Lingua Musica heeft een gevarieerd repertoire. We zingen muziek van componisten uit verschillende periodes: Sweelinck, Bach, Purcell, Monteverdi, Brahms, Poulenc, Mäntyjärvi, Glass, Lauridsen en Whitacre. In onze concerten hebben we regelmatig aandacht voor een bepaalde cultuur of taal: Zuid-Amerikaanse, Catalaanse en Jiddische muziek. We geven 1 a 2 keer per jaar een concert in Leiden; kleinere a-cappellaconcerten worden afgewisseld met grotere uitvoeringen met professionele ensembles en solisten.
Lingua Musica wordt vanaf augustus 2023 gedirigeerd door Martin van der Brugge. Het koor repeteert op maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de Romanuszaal, Lange Mare 79 te Leiden.
Lidmaatschap:
• Ben je bereid en in staat om thuis de muziek zelfstandig in te studeren, zodat wij tijdens repetities aan de koorklank kunnen werken?
• Is het voor jou haalbaar om de maandagavond (20.00 – 22.15 uur) vrij te houden voor de repetities?
• Wij doen eens per jaar een repetitieweekend buiten Leiden en incidenteel een repetitiedag op zaterdag in Leiden.
• Naast de repetities organiseren we onder meer een kamermuziekavond, kerstdiner en een zomerbarbecue.
• Leden betalen maandelijks contributie
Heb je belangstelling om mee te zingen, mail dan naar kamerkoorlinguamusica@gmail.com. Als er plaats is voor jouw stemsoort, dan ben je welkom om 2 tot 3 keer mee te zingen om te ervaren of je het leuk vindt. Daarna volgt een auditie.
Membership:
• Are you willing and able to study music independently at home?
• Is it feasible for you to reserve the Monday evening (20.00–22.15 h) for rehearsals?
• Once a year we rehearse a weekend outside of Leiden, and occasionally a Saturday in Leiden.
• In addition to rehearsals, we organize a music evening for the members, Christmas dinner, summer barbecue, and other happenings.
– There is a monthly contribution.
Are you interested in joining our choir, please send an e-mail to kamerkoorlinguamusica@gmail.com. If we have a vacancy for your type of voice, you are welcome to participate 2 to 3 evenings in order to find out if you like it. After this an audition follows.