Maredijkbuurtkoor Sing-in’

Maredijkbuurtkoor Sing-In’ is de naam van ons koor. “Singing” en “Sing-in”, als in: gezellig voor je plezier binnenlopen om samen te zingen. 
Het aantal leden is ongeveer 20. Het koor is als overdag-koor gestart na de zomervakantie van 2014. Het was een initiatief van een professionele zangeres die graag iets voor de Maredijkbuurt wilde doen.  Vanaf het begin is Sing-In’ het buurtkoor van de Maredijkbuurt èn wijde omstreken.

Het repertoire omvat vele stijlen en genres. Volksmuziek, popmuziek, oude drinkliederen, klassiekers van o.a. Mozart. We zingen met veel plezier canons en een gevarieerd meerstemmig repertoire in de meest uiteenlopende talen, waaronder natuurlijk Nederlands.

We zingen op de maandagochtend, niet als ‘maandagochtendkoor’, maar we beginnen zo de week in opperbeste ‘stemming’. 

Sinds de zomervakantie van 2016 is Dorine Maalcke onze enthousiaste dirigente, die vaak helemaal op de fiets uit Zoetermeer komt. 

Verdere info:
Sing-In’ is een activiteit van de Vereniging Maredijkbuurt. 
Repetities op maandagochtend van 11 – 12 uur in het buurthuis bij de speeltuin, Maredijk 100.

Dirigent: 
Dorine Maalcke.

Bestuur:
Dik Toet: voorzitter, tel. 06-23348489, diktoet1@gmail.com
Bert Dijksman: secretaris/ penningmeester, tel. 06-44540703, dijksman.bert@gmail.com
Joke Spannenburg: externe contacten/ aanmelden, tel. 071 5222509, j.m.l.spannenburg@gmail.com

Video: https://youtu.be/yuPdINnYKB4
Facebook: https://www.facebook.com/singinmaredijk/