OPROEP Koor 13/14 juli met muziek begin 17de eeuw

28 mei 2019

Op 13 en 14 juli is er een evenement ‘350 jaar Rembrandt’ in Leiden. In het kader daarvan willen de organisatoren graag een of enkele kooroptredens met muziek uit de periode van Rembrandt (eerste helft 17e eeuw).

De vraag die werd gesteld is of er in Leiden een koor is dat muziek uit deze periode op het repertoire heeft.

Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet,

John Marks
Kort Galgewater 16
2312 BR Leiden
Nederland
Tel: +31(0)715172310
Email: jmarks@planet.nl