Popkoor Sing in Tune

Popkoor Sing in Tune is een toegankelijk, meerstemmig, swingend koor van 30-40 leden. Het repertoire bestaat uit voornamelijk Engelse popsongs. Er worden ongeveer 5 nieuwe nummers per jaar ingestudeerd. Tijdens de repetitieavonden op dinsdag wordt begonnen met inzingen en het oefenen van nieuwe songs. Na de pauze wordt gezongen uit het repertoire dat het koor inmiddels heeft opgebouwd. Nieuwe leden leren dit spelenderwijs. De sfeer in het koor is ongedwongen en plezier in het zingen staat voorop.

Achtergrond
Sing in Tune is een al langer bestaand koor dat onder de naam De Koorzaak deel uitmaakte van het cursusaanbod van het Leidse Volkshuis. Sinds 2008 is dit koor verzelfstandigd. Het koor wordt sinds augustus 2023 begeleid door dirigente Marije Allemekinders.

Oefenlocatie
De kooravonden worden gehouden in de Romanuszaal, Lange Mare 79 te Leiden van 20.00 tot ca. 22.00 uur.`

Contributie
De contributie bedraagt 225 Euro voor de periode september-juni. Tijdens de schoolvakanties wordt er niet gerepeteerd. Begin je later in het seizoen dan wordt de contributie aangepast.

Nieuwsgierig geworden?
Als je een keer wilt komen kijken (en meedoen) ben je van harte welkom op onze oefenlocatie, stuur graag eerst even een berichtje via welkom@singintune.nl
Heb je nog vragen: neem contact op met: info@singintune.nl
Voor meer informatie zie onze website www.singintune.nl