URGENT: Nieuwe secretaris CLK

28 maart 2018

Na jaren gewerkt te hebben met een bestuur van 3 personen, is het nu belangrijk dat het bestuur met één persoon wordt aangevuld. De functie van voorzitter en secretaris zal niet langer door Huub gecombineerd worden.

Hier is de vacaturetekst. Meldt u zich aan bij een van de bestuursleden?

Penningmeester Roos van Schie is net afgetreden, na 8 jaar. ZIj wordt opgevolgd door Toon Meijs.Caecilia zal nog een termijn de communicatie verzorgen. In het voorjaar van 2019 heeft Egon Snelders de voorzittershamer overgenomen van Huub!