Wereldkoor Leiden

Wereldkoor Leiden is een gezellige groep van ongeveer dertig zangliefhebbers. Het koor zingt liederen uit alle landen en culturen van de wereld en uit alle tijden, van Corsicaans tot Zuid-Afrikaans. We maken wekelijks een andere wereldtour!

Het plezier in zingen is in het Wereldkoor net zo belangrijk als het streven naar zuiver, meerstemmig  zingen.  Het aantal optredens is beperkt. Wel laten we Leiden meegenieten van ons repertoire, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen.

In het koor zijn alle leeftijdscategorieën, van 35 tot 75 jaar, vertegenwoordigd. Er is meestal plaats voor enkele nieuwe leden. We hebben momenteel plaats voor mannelijke zangers en sopranen. We zingen de meeste liederen driestemmig.

Het Wereldkoor Leiden staat onder de enthousiaste leiding van dirigente Helga Kruse.

De vaste repetitieavond is wekelijks op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur (niet in de basisschoolvakanties).

Als belangstellende zanger kun je je aanmelden om de sfeer te komen proeven tijdens een of twee repetitieavonden.
Besluit je lid te worden, dan kun je een halfjaar op proef komen na het doen van een stemtest.

 Op 13 februari 2020 houden we een OPENBARE REPETITIE.
Neem voor het bijwonen van een (openbare) repetitie contact op met voorzitter Roelie Lenten via leidenwereldkoor@gmail.com

We repeteren in de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk, ook bekend als de  ‘Coeliekerk’.
De ingang is via de fietsenstalling aan de Lange Mare 79.

Het Wereldkoor Leiden heeft een eigen website. Voor meer informatie en geluidsfragmenten zie ook de Facebookpagina Wereldkoor Leiden.