William Byrd Vocaal Ensemble

Het William Byrd Vocaal Ensemble is een Leids koor en is in 1981 opgericht. 
Het koor heeft ongeveer 25 leden, zes of zeven per stemgroep, en voert voornamelijk a capella muziek uit, maar soms wordt ook met begeleiding (piano, barokensemble) gewerkt.

Het repertoire omvat de koorliteratuur van de laatste vijfhonderd jaar. 
Gewoonlijk wordt tweemaal per jaar een concertserie georganiseerd.

In voorgaande jaren heeft het ensemble programma’s gebracht als Amerikaanse PoëzieRondom Clemens Non Papa1939, Brahms’ ein deutsches Requiem, Distler’s Totentanz en Muziek der Sferen.
In het Rembrandtjaar 2006 heeft het ensemble zijn medewerking verricht aan de totstandkoming van het boek Rembrandts Leiden, waarvoor het Nieuw Leids Koorboek van Daan Manneke op cd is gezet.
In februari 2010 werd Jan Valkestijn’s In Passione Domini opgenomen en op cd gezet. 
In het jubileumjaar 2006 werden succesvolle uitvoeringen gegeven van de Johannes Passion van J.S. Bach in de versie uit 1725, met Concerto d’Amsterdam.
In 2011 volgde de Matthäus Passion.

Dirigent Nico van der Meel studeerde koordirectie aan het Rotterdams Conservatorium bij Jan Eelkema en Barend Schuurman en later hoofdvak zang bij Margreet Honig. 
Hij is voornamelijk bekend als zanger van oude muziek en is lid van het ensemble Camerata Trajectina, dat zich specialiseert in de Nederlandse muziek van de middeleeuwen tot en met de Gouden Eeuw. 
Hij heeft echter een breed concertrepertoire opgebouwd met muziek van de 16e tot en met de 20e eeuw. 
Hij geniet internationaal grote faam voor zijn vertolkingen van de evangelistenpartij in de Passionen van J.S. Bach.
Nico van der Meel treedt op als gastdocent aan diverse conservatoria. 
Hij is artistiek leider van het Drechtsteden Bachkoor. Al vanaf de oprichting in 1981 is hij dirigent van het William Byrd Vocaal Ensemble.

Voor meer informatie, bezoek de eigen website van William Byrd Vocaal Ensemble.