FEMU

8 december 2019

Informatie m.b.t. brief FEMU (verzonden aan enkele koren KCZB)

Beste secretaris,

De KCZB wordt de laatste tijd veel benaderd door koren met vragen over een brief die zij ontvingen van de FEMU. Voor veel koren is het niet duidelijk wat de FEMU is en doet.

Wie/wat is FEMU?
De (Stichting) FEMU (Federatie Muziek Auteurs- en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en songteksten (in programmaboekjes) en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden… Mits de rechthebbende het mandaat van de FEMU hebben ondertekend.
Rechthebbenden die het mandaat niet ondertekenen ontvangen ook geen gelden van de FEMU.

FEMU wil bereiken dat gebruikers van bladmuziek via licentie-overeenkomsten betalen voor zelfgemaakte kopieën/prints (mits niet digitaal gekocht) en digitale projectie van bladmuziek en songteksten.
FEMU heeft geen bijzondere bevoegdheden tot opsporing of handhaving en kan geen boetes opleggen. Wel kan FEMU een schadevergoeding vorderen, ter hoogte van het door FEMU geleden nadeel. Koren zijn niet verplicht gegevens met FEMU uit te wisselen. Dit wordt anders als men een licentie-overeenkomst aangaat met de FEMU. Dan kan in de overeenkomst staan dat FEMU het recht krijgt op controle en bezoek aan oefenruimtes, concertzalen en het elektronisch archief van het koor.

Is een FEMU-licentie nodig?
KCZB en Koornetwerk Nederland (overkoepelende organisatie van de korenbonden) staan op het standpunt dat een koor van legaal gekochte bladmuziek zingt en voor elk koorlid een exemplaar aanschaft. Voor veel koren zal dat ook de normale werkwijze zijn.
Zingen vanaf gekopieerde blaadjes is in strijd met de Auteurswet.
Het is een misverstand dat een koor met een FEMU-licentie vrij is om één of een beperkt aantal exemplaren van een muziekstuk te kopen en de overige koorleden van kopieën te laten zingen. Oók met een FEMU-licentie zing je pas legaal als elk koorlid beschikt over de originele, gekochte bladmuziek.
Met de licentie van FEMU kan een koor bladmuziek onder een aantal specifieke voorwaarden aanvullend kopiëren, digitaal gebruiken op tablets en in digitaal beheer.

Je mag onder deze licentie kopiëren:
–  voor een enkel later bijgekomen lid; (mits hiervoor ook één nieuw exemplaar gekocht wordt)
–  om aantekeningen op te maken; (mits hiervoor originele exemplaren gekocht zijn)
–  om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen; (mits hiervoor ook één exemplaar gekocht wordt)
–  om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen, (mits hiervoor ook één exemplaar gekocht wordt)

FEMU / BUMA
De FEMU-licentie is facultatief. Elk koor kan individueel afwegen of men een FEMU-licentie nuttig vindt.
Dat is anders dan een BUMA-licentie die wettelijk verplicht is voor openbare optredens.
Uw koor is lid bij de KCZB en heeft hiermee collectief de BUMA-afdracht reeds geregeld.

Standpunt KCZB
De KCZB staat op het standpunt dat de regeling in de praktijk overbodig is. Als u muziek nieuw heeft aangeschaft, is de kans gering dat u in de toekomst muziek tekort komt. Bladmuziek kan altijd worden bijbesteld als u tekort komt voor enkele koorleden. Vergroten van muziek, omdat het te klein gedrukt is, is naar onze mening toegestaan, als uw koor voor alle leden originele muziek nieuw heeft gekocht. De auteurs en uitgevers derven daardoor immers geen inkomsten. Sluit de licentie dus alleen af als u er echt gebruik van denkt te kunnen maken. De licentie is NOOIT een legitimatie om alle muziek vrij te mogen kopiëren!

Met vriendelijke groet, KCZB