Popkoor Sing In Tune zoekt dirigent

Popkoor Sing In Tune zoekt dirigent

Sing in Tune (https://singintune.nl/) is een laagdrempelig popkoor in Leiden met zo’n 25-30 leden (veelal vrouwen in de leeftijd van 30-70 jaar) waar plezier in zingen voorop staat. Nu onze huidige dirigent ons na 15 jaar verlaat, zijn we op zoek naar een nieuwe...
Popkoor Sing In Tune zoekt dirigent

Projectleden gezocht Vocaal ensemble Pur Sang

Op zondagmiddag 11 juni 2023 zing Vocaal Ensemble Pur Sang in de Lokhorstkerk: The Gift of Life van John Rutter, aangevuld met muziek van Lauridsen, Whitacre, Runestad en English Romantic Part Songs. Bassen, tenoren en lage alten zijn van harte welkom als...
Popkoor Sing In Tune zoekt dirigent

Close to Harmony zoekt een tenor

Wegens verhuizing van een van de tenoren naar het oosten van het land zoekt Close to Harmony een tenor. Close to Harmony is een klein Leids koor, dat sinds de oprichting in 2002 met veel plezier a capella zingt en als doel heeft dat elk optreden beter is dan het...
Popkoor Sing In Tune zoekt dirigent

Toonkunstkoor Leiden zoekt (project)leden voor Beethoven

Toonkunstkoor Leiden zoekt versterking om extra groot uit te kunnen pakken bij het volgende project: Op 14 én 15 januari 2023 zal TKKL het nieuwe jaar inluiden met Beethoven in de Vredeskerk in Leiden en de Geertekerk te Utrecht. Op zaterdag 8 januari zal er een...
Popkoor Sing In Tune zoekt dirigent

Het Klein Leids Liederen Koor zoekt bassen

Het Klein Leids Liederen Koor is een bekende verschijning in Leiden sinds de oprichting in 2002. Wij zingen vierstemmig wereldlijke liederen van diverse tijden, regio’s en genres. Meestal a capella en soms begeleid. Gedurende het jaar verzorgen we regelmatig...