Hartebrugkoor

Hartebrugkoor

Hartebrugkoor Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor en een Schola Cantorum en telt bijna 50 leden. Doorgaans zingt het gemengde koor in de hoogmis op de eerste en derde zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige zondagen zingt de Schola...